Akcjonariat, informacje dla akcjonariuszy

W tym dziale prezentujemy komunikaty, informacje dla akcjonariuszy.

————-

data aktualizacji: 2019.12.28, informacja:

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji w spółce.

Wzywamy akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji BIZZIT S.A. w spółce, prosimy o kontakt bezpośredni ze spółką aby złożyć akcje w spółce.

Dnia 6 września 2019 r. została podpisana, przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Ustawa o zmianie ustawy: Kodeks spółek handlowych oraz innych ustaw.

Znowelizowane przepisy wprowadzają zmianę dla spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych: akcje wyemitowane w formie papierowej utracą moc i ulegną z dniem 1 stycznia 2021 r. obowiązkowej dematerializacji, tj. zapisaniu w odpowiednim rejestrze.

————-